Ushbu kursda mutaxassis masalalari o`rganilib, ularning matematik modellarini tuzish,  tuzilgan matematik modelni yechish algoritmini aniqlash,  ushbu algoritm uchun C++ tilida dastur tuzib, masalani yechish va tahlil qilish, MS Excel va MathCad dasturlari yordamida ushbu masalalarni yechish usullari o`rganiladi.  

Ushbu kursda mutaxassis masalalari o`rganilib, ularning matematik modellarini tuzish,  tuzilgan matematik modelni yechish algoritmini aniqlash,  ushbu algoritm uchun C++ tilida dastur tuzib, masalani yechish va tahlil qilish, MS Excel va MathCad dasturlari yordamida ushbu masalalarni yechish usullari o`rganiladi.  

Ushbu kursda axborort texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish tushunchalari, komp'yuter qurilmalari, dasturiy ta'minoti, Microsoft Office dasturlari, komp'yuter tarmoqlari,  algoritmlash, C++ dasturi haqida  tushunchalar beriladi amaliy va laboratoriya mashg`ulotlari yordamida ushbu dasturlarda turli xil masalalarni yechish ko`nikmalari xosil qilinadi.

Ushbu kursda axborort texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish tushunchalari, komp'yuter qurilmalari, dasturiy ta'minoti, Microsoft Office dasturlari, komp'yuter tarmoqlari,  algoritmlash, C++ dasturi haqida  tushunchalar beriladi amaliy va laboratoriya mashg`ulotlari yordamida ushbu dasturlarda turli xil masalalarni yechish ko`nikmalari xosil qilinadi.