Курснинг мақсади талабаларида чуқурлаштирилган ҳолда грунтларнинг турлари, структуралари, механик, сув ҳамда физик хоссалари ўргатиш, юза, чуқур, қозиқли  пойдеворлар турлари, уларни ҳисоблаш ҳамда лойиҳалаштириш бўйича мутахассислик профилига мос билим, кўникма ва малака шакиллантиришдан иборат.

Курснинг вазифаси – талабаларида чуқурлаштирилган ҳолда грунтларнинг турлари, структуралари, механик, сув ҳамда физик хоссаларини ўргатиш, юқоридан тушаётган юкламалар таъсирида грунтларнинг чўкиши ва силжишини ҳисоблаш, юза, чуқур ва қозиқли  пойдеворлар турлари уларни ҳисоблаш ҳамда лойиҳалаштириш масалаларини ўргатишдaдир.