Fanni o'qitishdan asosiy maqsad- talabalarga suv xo'jaligi va melioratsiya tizimidagi bino va inshootlarning konstruksiyalarini zamonaviy talablar va ilg'or texnologiyalar asosida loyihalash va hisoblash asoslarini o'rgatish bo'yicha yo'nalish profiliga mos bilim, ko'nikma va malakalrni shakillantirishdir.

Fanning vazifasi-talabalarga suv xo'jaligi va bino inshootlarini qurishda, ta'mirlashda va rekonstruksiya qilishda ularning konstruktiv yechimlarini tahlil eta bilishni xamda vujudga keladigan texnik-iqtisodiy muammolarni mustaqil va oqilona hal etishni o'rgatishdan iborat.