Ushbudastur «Ta'limto’g’risida»giva «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» to’risidagi qonunlar asosida ishlab chiqilgan, 60812700 – Irrigatsiya tizimlarida gidro’nergetika ob’ektlari» mutaxassisligi bo’yicha ta'lim olayotgan talabalar uchun mo’ljallangan.

              Dastur mazmuni ekspluatatsiya qilinayotgan gidrotеxnika inshootlaridaning ishonchliligini baholash uchun xavfsizligigni ta’minlashdan iborat.

       Fanni o’qitishdan maqsad – talabalarga gidrotexnika inshootlaridan foydalanishdagi ishonchlilik va xavfsizlik ta’minlashda gidrotexnika inshootlarida o’rnatilgan nazorat o’lchov apparaturalari turlari, konstruktsiyalari,  joylashtirilishi va ishlatish masalalarini o’zining kasbiy faoliyatida qo’llashni o’rgatishdan iborat.

        Fanning vazifasi – talabalarga ekspluatatsiya qilinayotgan gidrotexnika inshootlaridan foydalanishdagi ishonchlilik va xavfsizlik ta’minlashda gidrotеxnika inshootlarida o’rnatilgan nazorat-o’lchov apparaturalari, ularning konstruktsiyalari, o’rnatishtartibi, ularni boshqarish, kuzatuv natijalariga ishlov bеrish bilan tan-ishtirishdan iborat.