Фанининг ўќитишдан маќсад - талабаларда сунъий сув йуллари хамда портлар ва улардаги иншоотларни лойихалаш ва ќуриш асослари бўйича йўналиш профилига мос билим, кўникма ва малака шакиллантиришдир.

Фаннинг вазифаси- талабаларга сув йулларини хамда сув транспорт иншоотларини лойихалаштириш буйича мъёрий ва техникавий адабиётни билиши, хар бир шароит учун туѓри техникавий ечимни танлашни ўргатишдан иборат.