Республикамизда саноат ва уй-жой курилишининг кун сайин усиб бориши курилишларга булган эхтиежни янада рширмокда. Ана шунинг учун курилиш ашеларини ишлаб чикариш технологиясини ва улардан ясалган буюмларни хар тарафлама урганиш хар бир курувчи-мутахассис учун гоят зарур.