Fanning maqsadi -fanini o‘qitishdan asosiy maqsad, talabalarga turli injenerlik inshootlarida, mashina konstruksiyalarida tashqi ta’sir natijasidan hosil bo‘ladigan ichki zo‘riqish kuchlari va deformatsiyalarini aniqlash, hamda shu kuchlar ta’sirida inshoot elementlarini mustahkamligini hisoblash (baholash) usullarini  o‘rgatishdan iborat.

Fanning vazifalari - fanda inshootlarning tuzilishini o‘rganish, uning elementlarini o‘zaro biriktirish qonuniyatlarini tekshirish, inshoot va mashina qismlarining eng qulay shakllarini yaratish muammolari o‘rgatiladi.


      «Qurilish mexanikasi. Inshootlar zilzilabardoshligi» fanining asosiy maqsadi – talabalarga inshoot va inshoot elementlarining  turli kuchlar ta'sirida mustahkamligini, bikrligini, ustuvorligini va zilzilabardoshligini baholash usullarini o'rgatish va har xil murakkab tizimlarning mustahkamligini qanday baholash mumkinligi to'g'risida nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirishdan iborat.