Chizma geometriya muhandislik grafikasi — oʻqituvchi rahbarligida talabalar tomonidan bajariladigan aqliy va ijodiy harakatlar jarayonidan iborat boʻlib, yakuniy natijada ularning fazoviy tasavvurlari, geometric fikrlash haqidagi bilimlarini hamda ma’lum sohadagi ishlab chiqarish mehnatini bajarish uchun zarur amaliy koʻnikma va malakalarni egallashlariga, ongli ravishda kasb tanlashga, hamda jamiyat farovonligi yoʻlida mehnat faoliyatiga qoʻshilishlariga imkon beruvchi shaxsiy sifat va tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan oʻquv fanidir.